VIẾT VỀ NHỮNG "VIÊN NGỌC" CỦA OLYMPIC TOÁN.

Số Học

Những bài viết đã thực hiện:

A. CHUYÊN ĐỀ: … COMING SOON …

B. TẢN MẠN:

1) Về bài Toán số 7, VMO 2014:
     PHẦN 1: Tìm tòi
     PHẦN 2: Mở rộng

Advertisements

Viết comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: